bu2_625

“Түрээсийн орон сууц” хөтөлбөрийн журам батлагдлаа

2016 оны 02-р сарын 25 өдөр, 08:56
“Түрээсийн орон сууц” хөтөлбөрийг Засгийн газрын 2015 оны 248 дугаар тогтоолоор баталсан. Уг хөтөлбөрийг төрийн түрээсийн орон сууц, орон нутгийн түрээсийн орон сууц, хувийн өмчийн түрээсийн орон сууц гэсэн гурван өмчийн хэлбэртэйгээр хэрэгжүүлэх юм. “Төрийн орон сууцны корпораци” ТӨҮГ нь төрийн түр...
bu-1960

“Буянт-Ухаа 1” хорооллын орон сууцанд иргэдээс захиалга авах журам”-ын өөрчлөлт

2016 оны 01-р сарын 06 өдөр, 17:02
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН  ТОГТООЛ   2015 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр   Улаанбаатар хот Дугаар 508 ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ Засгийн газрын тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь: 1. Засги...
12025721_858559840864337_2107543619_o

“Буянт-Ухаа 2” хорооллын журам

2015 оны 09-р сарын 02 өдөр, 14:30
Төрийн орон сууцны корпорацийн захиалгаар баригдах орон сууцад захиалга авах, худалдан борлуулах журам Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1 Энэхүү журмын зорилго нь “Төрийн орон сууцны корпораци” ТӨҮГ /цаашид “ТОСК” гэх/-ын захиалгаар Нийслэл болон орон нутагт баригдаж буй орон сууцад төрийн албан хаа...
images (1)

ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ

2014 оны 12-р сарын 22 өдөр, 11:13
 МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ                                                          2014 оны 07 сарын 01 өдөр ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ  НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 1.1. Энэ хуулийн зорилт нь улс, орон нутгийн төсөв, улсын болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгийг үр ашигтай захи...
togtool960

Засгийн газрын 36 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Буянт ухаа 1”хорооллын орон сууцанд иргэдээс захиалга авах журам”-д нэмэлт орууллаа

2014 оны 06-р сарын 25 өдөр, 10:25
            “Буянт ухаа 1”  хорооллын журмын 4.3, 6.4 дүгээр заалтууд  нь Арилжааны банкнуудын 8 хувийн зээл олгох журамтай зөрчилдөж байсан бөгөөд өнгөрсөн долоо хоногийн Засгийн газрын хуралдаанаар энэхүү журамд нэмэлт оруулан баталлаа.          Уг журмын 6.5-д “ Хэрэв орон сууц худалдан авсан эт...
buyant820

Засгийн газраас зорилтот бүлгийн иргэдийг орон сууцаар хангах хөтөлбөрийн хүрээнд баригдсан “буянт-ухаа 1” хорооллын орон сууцанд иргэдээс захиалга авах журам

2014 оны 04-р сарын 09 өдөр, 10:02
Засгийн газрын 2014 оны 36дугаар Тогтоолын хавсралт 1. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Энэхүү журмын зорилго нь “Шинэ бүтээн байгуулалт” дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөрийн хүрээнд Засгийн газраас зорилтот бүлгийн иргэдийг хямд үнэтэй, чанартай орон сууцаар хангах төрийн бодлогын хүрээнд “Төрийн орон сууцн...