300-c9000d537decb06b9d811cf55f9644adc46919ae

Засгийн газраас зорилтот бүлгийн иргэдийг орон сууцаар хангах хөтөлбөрийн хүрээнд баригдсан “БУЯНТ-УХАА 1” хорооллын орон сууцанд иргэдээс захиалга авах журам

5 years, 272 days ago
Засгийн газрын 2014 оны 36 дугаар Тогтоолын хавсралт 1. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Энэхүү журмын зорилго нь “Шинэ бүтээн байгуулалт” дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөрийн хүрээнд Засгийн газраас зорилтот бүлгийн иргэдийг хямд үнэтэй, чанартай орон сууцаар хангах төрийн бодлогын хүрээнд “Төрийн орон сууц...