Сонгон шалгаруулалтын урилга

“ТӨРИЙН ОРОН СУУЦНЫ КОРПОРАЦИ” ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХЯЗГААРЛАГДМАЛ ХАРИУЦЛАГАТАЙ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7, 81 дүгээр зүйлийн 81.5.1, 81.5.2, 81.5.3, дахь заалт, Засгийн газрын 2023 оны 85 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн өмчит

Дэлгэрэнгүй ... »

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГА

Огноо: 2023 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдөр Сонгон шалгаруулалтын нэр: Хөвсгөл аймгийн Мөрөн суманд хэрэгжүүлэх “Зүүн Мөрөн” орон сууцны төсөл Сонгон шалгаруулалтын дугаар: ТОСК-2023/01

Дэлгэрэнгүй ... »