Хөрөнгийн ашиглалт, зохицуулалтын газар

Төрийн түрээсийн орон сууц хөтөлбөрийн хүрээнд батлагдсан Засгийн  газрын тогтоол, журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж удирдлага аргазүйгээр хангах, түрээсийн орон сууцны тогтолцоог сайжруулах эрх зүйн орчныг сайжруулах санал боловсруулах, түрээсийн болон борлуулалтын орлогыг цаг хугацаанд нь төвлөрүүлэх, орон сууцны ашиглалтын асуудлыг ашиглалт хариуцсан байгууллагатай хамтран шийдвэрлэх, орон сууцны санг нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай тооцоо судалгаа гаргах, түрээсийн болон борлуулалтын орон сууцтай холбоотой мэдээ мэдээллийн программ хангамжийг боловсронгуй болгох, цахимжуулах, иргэдэд ил тод мэдээлэх, түрээс, борлуулалтын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, хяналт тавин ажиллана.

Ажлын утасны дугаар: 7011-3155, 11-313898

Албан тушаал Овог Нэр Дотуур холбооны дугаар Имэйл хаяг Өрөөний дугаар
1 Газрын дарга Чинзориг Маргад-Эрдэнэ margad-erdene@tosk.gov.mn 307
2 Ахлах мэргэжилтэн Төмөр Гэрэлт-Од 203, 208 gerelt-od@tosk.gov.mn 208
3 Түрээсийн мэргэжилтэн Баярням Эрдэнэзаяа 203, 208 erdenezaya@tosk.gov.mn 208
4 Түрээсийн мэргэжилтэн Түдэв Нандин-Эрдэнэ 203, 208 nandin-erdene@tosk.gov.mn 208
5 Түрээсийн мэргэжилтэн Ганзориг Уянга 203, 208 uyanga@tosk.gov.mn 208
6 Түрээсийн мэргэжилтэн Цэрэнбат Гомбогүр 203, 208 gombogur@tosk.gov.mn 208