Нээлттэй ажлын байр

Нээлттэй ажлын байрны нэрс

Тавигдах шаардлага

Сонгон шалгаруулалтын явц

Анкет бөглөх

Дотоод ажлын мэргэжилтэн

харах

Сонгон шалгаруулалт

ТАХ-ын анкет

Төслийн дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн

харах

Сонгон шалгаруулалт

ТАХ-ын анкет

Ашиглалтын инженер

харах

Сонгон шалгаруулалт дууссан

ТАХ-ын анкет

Гадаад харилцааны мэргэжилтэн

харах

Сонгон шалгаруулалт дууссан

ТАХ-ын анкет

Барилгын материалын хяналтын инженер

харах

Сонгон шалгаруулалт дууссан

ТАХ-ын анкет

Сантехникийн инженер

харах

Сонгон шалгаруулалт дууссан

ТАХ-ын анкет

Барилгын хийцийн инженер

харах

Сонгон шалгаруулалт дууссан

ТАХ-ын анкет

Mатериалын инженер

харах

Сонгон шалгаруулалт дууссан

ТАХ-ын анкет