Ц.ДАВААСҮРЭН: АТГ- ААС ГАРГАЖ БАЙГАА ЗӨВЛӨМЖИЙН ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫГ БАЙНГА ҮЕ ШАТТАЙГААР ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГАРГАН АЖИЛЛАЖ БАЙНА