+976-70113155     Info@tosk.gov.mn

“БИ ЖЕНДЭРИЙН ХЭВШМЭЛ ОЙЛГОЛТЫН ЭСРЭГ БАЙНА” АЯНД НЭГДЛЭЭ

“Монгол цэргийн өдөр” буюу гуравдугаар сарын 18-ныг тохиолдуулан Жендэрийн үндэсний хороо, Үндэсний статистикийн хороо хамтран “Монгол Улсын эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн дундаж наслалтын зөрүүтэй байдал, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс” судалгааг хийсэн билээ. Уг судалгааны үр дүнд суурилан Би жендэрийн хэвшмэл ойлголтын эсрэг байна” аяныг өрнүүлж байна. Энэхүү аянд “ТОСК” ТӨХХК-ийн хамт олон нэгдэж байна.

Судалгааны үр дүнд суурилсан “Эрэгтэй, эмэгтэй хүний дундаж наслалтын зөрүүг багасгах талаар хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-г Монгол Улсын Ерөнхий сайдын захирамжаар батлуулан ийнхүү хэрэгжүүлж эхлээд байна.

Жендэрийн тогтсон хэвшмэл буруу ойлголт, тэгш бус байдал, ялгаварлан гадуурхалтын эсрэг, бүгдээрээ адил тэгш эрх, үүрэг оролцоотой нийгмийг бүтээхийн төлөө хамтдаа нэгдье.