СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГА

Хөвсгөл аймгийн Мөрөн суманд хэрэгжүүлэх “Зүүн Мөрөн” орон сууцны барилгын төсөлд хөрөнгө оруулж, хамтран ажиллах тухай