+976-70113155     Info@tosk.gov.mn

Авлигын эсрэг төлөвлөгөө

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАР https://iaac.mn/
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ https://legalinfo.mn/mn/detail/12293
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=207496&showType=1