Захиргаа удирдлагын газар

Компанийн стратеги төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг хангуулах, дээд шатны байгууллагын бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, хүний нөөц, ажилтнуудын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг хангах бодлогыг хэрэгжүүлэх, баримт бичгүүдийн хууль зүйн үндэслэлийг хянах, компанийн үйл ажиллагааг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд хүргэх, мэдээллийн технологийн дэвшлийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх, архив, албан хэрэг хөтлөлт, өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт, компанийн өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангахтай холбоотой харилцааг зохион байгуулж ажиллана.

Ажлын утасны дугаар: 7011-3155, 11-313898

Албан тушаал Овог Нэр Дотуур холбооны дугаар И-мэйл хаяг Өрөөний дугаар
1 Газрын дарга Батаа Батзаяа 2027 batzaya@tosk.gov.mn 304
2 Бодлого төлөвлөлтийн ахлах мэргэжилтэн Идэрчулуун Билгүүн 217 bilguun@tosk.gov.mn 205
3 Хүний нөөц, сургалт судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн Нямдорж Батбаяр 2017 batbayar@tosk.gov.mn 205
4 Захирлын туслах, тушаал шийдвэрийн хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн Батчингэс Энхзаяа 306 enkhzaya@tosk.gov.mn 306
5 Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн Энхжаргал Энхцэцэг 217 enkhtsetseg@tosk.gov.mn 204
6 Тайлан, төлөвлөгөө дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн
7 Мэдээлэл технологи, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн Дамдин Пүрэвдорж 2017 purevdorj@tosk.gov.mn 205
8 Архив, бичиг хэргийн мэргэжилтэн Болдбаатар Намуун 217 namuun@tosk.gov.mn 204