+976-70113155     Info@tosk.gov.mn

Төслийн мэдээ

Аймаг бүрийг орон сууцжуулна

Төрийн орон сууцны корпорацийн  Ерөнхий захирлын тушаалаар “Баянхонгор, Говь-Алтай, Завхан, Хөвсгөл, Булган аймгуудад ТОСК-ийн Ерөнхий төлөвлөгөө, бодлого төлөвлөлт, судалгаа, зураг төсөл, газрын харилцааны газрын дарга

Дэлгэрэнгүй ... »